Inkomensconsulent bijzondere bijstand

 • Full Time
 • Rotterdam

Inkomensconsulent
Als inkomensconsulent ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden en beoordelen of en tot welke hoogte en duur aanvragers in aanmerking kunnen komen voor een inkomensvoorziening binnen de kaders van relevante wet- en regelgeving (Bijzondere Bijstand). Het beheer van de toegekende inkomensvoorziening, het handhaven van de rechtmatige verstrekking, inclusief eventuele verrekening, terugvordering of verhaal op onrechtmatig ontvangen inkomensvoorzieningen. Alles gericht op het verhogen van de uitstroom en verlaging van de uitkeringshoogte.

Taken inkomensconsulent:

 • Toetst en beoordeelt eenvoudige tot complexe inkomensvraagstukken algemeen
 • Toetst en beoordeelt eenvoudige tot complexe aanvragen Bijzondere bijstand
 • Haalt en geeft informatie aan doelgroepen inzake hun persoonlijke inkomenssituatie
 • Draagt zorg voor het beheer- en handhavingsproces op toegekende inkomensvoorzieningen
 • Voert gegevens in en completeert dossiers conform richtlijnen ten behoeve van het beheer
 • Verwerkt gegevens in geautomatiseerde systemen en genereert beschikkingen
 • Maakt rapportages over onderzoeksbevindingen op individueel niveau o.a. ten behoeve van het handhavingsproces
 • (Her)berekent inkomenssituaties in het kader van een eventuele verrekening of terugvordering Draagt zorg voor een tijdige beëindiging van de uitkering aan de hand van verkregen informatie over de (inkomens)situatie van de aanvrager
 • Informeert aanvragers over de voortgang en het al dan niet toekennen van aanvragen
 • Signaleert verdachte situaties en voert nader onderzoek uit naar de rechtmatigheid van de uitkering
 • Voert boete/maatregelgesprekken

Eisen:

 • Afgeronde HBO opleiding Sociale Juridische dienstverlening / Maatschappelijk werk & dienstverlenging
 • Training fraudealertheid (cursus Inkomensconsulent)
 • Training gesprekstechnieken (cursus Inkomensconsulent)
 • Minimaal 2 jaar ervaring als inkomensconsulent
 • Ervaring met het behandelen van complexe aanvragen Bijzondere bijstand
 • Beschikt over kennis van rechtmatigheid met betrekking tot de Participatiewet
 • Ervaring met mutaties verwerken in Socrates
 • Ervaring met projectmatig werken
 • Ervaring met PIV, SUWI en RMW Raadplegen

Competenties:

 • Resultaatgericht
 • Integriteit
 • Planmatig werken
 • Flexibel
 • Representatief
 • Stressbestendig