Inkomensconsulent

  • Full Time
  • Rotterdam

Locatie: Rotterdam

Start: zo snel mogelijk, verwachting medio oktober

Duur: 31-12-2018

Optie tot verlenging: j 2x 6 maanden

Uren per week: 32-36 uur

 

Het voorbereiden en beoordelen of en tot welke hoogte en duur aanvragers in aanmerking kunnen komen voor een inkomensvoorziening binnen de kaders van relevante wet- en regelgeving (Bijzondere Bijstand).  Het beheer van de toegekende inkomensvoorziening, het handhaven van de rechtmatige verstrekking,  inclusief  eventuele verrekening, terugvordering of verhaal op onrechtmatig ontvangen inkomensvoorzieningen. Alles gericht op het verhogen van de uitstroom en verlaging van de uitkeringshoogte.

 

Kern van de functie

Toetst en beoordeelt eenvoudige tot complexe inkomensvraagstukken algemeen

Toetst en beoordeelt eenvoudige tot complexe aanvragen Bijzondere bijstand en kinderopvang

Haalt en geeft informatie aan doelgroepen inzake hun persoonlijke inkomenssituatie

Draagt zorg voor het beheer- en handhavingsproces op toegekende inkomensvoorzieningen

Stemt bevindingen af met en draagt informatie over aan collega’s binnen de afdelingen Toetsing&Toezicht, Werkintake & Prematching, Matching en Beheer Inkomen

Voert gegevens in en completeert dossiers conform richtlijnen ten behoeve van het beheer

Verwerkt gegevens in geautomatiseerde systemen en genereert beschikkingen

Maakt rapportages over onderzoeksbevindingen op individueel niveau o.a. ten behoeve van het handhavingsproces

(Her)berekent inkomenssituaties in het kader van een eventuele verrekening of terugvordering

Draagt zorg voor een tijdige beëindiging van de uitkering aan de hand van verkregen informatie over de (inkomens)situatie van de aanvrager

Informeert aanvragers over de voortgang en het al dan niet toekennen van aanvragen

Signaleert verdachte situaties en voert nader onderzoek uit naar de rechtmatigheid van de uitkering

Voert boete/maatregelgesprekken

 

Eisen:

Afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau

Relevante opleiding sociaal juridische dienstverlenging of maatschappelijk werk en dienstverlening

Training fraude alertheid succesvol afgerond

Training gesprekstechnieken op het gebied van omgaan met weerstand succesvol afgerond

Minimaal 1,5 jaar ervaring als inkomensconsulent

Kennis van rechtmatigheid m.b.t. de participatiewet

Kennis van mutaties en inkomsten verwerken in Socrates

Beheren van een caseload

Systeemkennis: PIV, SUWI en RMW Raadplegen

 

Competenties:

Resultaatgerichtheid

Integriteit

Planmatig werken

Flexibel

Representatief

Stressbestendig